Ningbo AoYue Machinery Co., Ltd.

Nữ công gia chánh:Phía tây đường Quảng Nguyên, Khu công nghiệp Quảng Nguyên, Thị trấn Xiepu, Huyện Trấn Hải, Ninh Ba, Chiết Giang

ĐT:+ 86-574-86282911

Số fax:+ 86-574-86503942

Điện thoại:+ 86-15019414261

E-mail:info@dan-hui.com

Web:www.ao-yue.com

Gửi yêu cầu